OCEANOGRAFISKE UNDERSØGELSER


HM udfører forskellige former for feltundersøgelser og behandling af oceanografiske data såsom:

  • Vindmålinger;
  • Vandstande;
  • Strømmålinger;
  • Bølgemålinger;
  • Strandprofiler;
  • Vandkvalitet (fysiske og biologiske parametre);
  • Sedimentundersøgelser

HM Bruger avanceret udstyr, især ADCPs Teledyne af RDI, der kan måle tidevand, lagdelte strømme, og bølgespektre.

Aktiviteter, der kræver positionering udføres ved hjælp af GPS’er bands L1 / L2 er den nyeste generation operativsystemer i RTK-tilstand, der sikrer horisontale og vertikale usikkerheder på kun nogle få millimeter.