STUDIER OF PROJEKTER INDENFOR KYST- OG HAVNEOMRÅDET


HM udvikler konceptuelle layouts og udfører undersøgelser af forskellige former for konstruktioner, såsom moler, havne, høfder og bølgebrydere. Arbejdet udføres i overensstemmelse med internationale design kriterier.

De undersøgelser og projekter inden for havneområdet har til formål at designe konstruktioner, der skaber det nødvendige ly for manøvrering og losning af skibe og samtidigt stræber efter minimal sedimentation i havne og sejlrender.

På kystbeskyttelsesområde undersøger og udvikler HM konstruktioner for kystsikring og for at bekæmpe eller begrænse uønsket erosion eller tilvækst af kysten.