NUMERISKE MODELER


Den numeriske modellering af hydrodynamiske processer i de seneste år har gjort store fremskridt og er blevet et vigtigt redskab i kyst-og havnerelaterede projekter. HM har fulgt udviklingen af numeriske modeller nøje og har været involveret i en lang række af numeriske modelleringsstudier af hydrodynamiske- og morfodynamiske kystprocesser. Der er også udført numeriske studier inden for vandkvalitet, olieudslip og bortskaffelse af forurenet sediment.

Ved hjælp af numeriske modeller er det muligt at forudsige og studere hydrodynamik (tidevand, strøm og bølger), transport sediment processer (sand og mudder), udviklingen af kystlinjen, spredning af sediment og andre miljøaspekter.

Udover det er det muligt ved at anvende numeriske modeller, at optimere kyst-og havnekonstruktioner, for eksempel ved at studere layout og placeringen af moler, bølgebrydere og andre konstruktioner.