UDDYBNING OG OPRENSNING


HM udvikler projekter, yder rådgivning og gennemfører tilsyn i forbindelse med uddybning af havnearealer, svajebassiner og sejlrender.

HM udvikler geometriske projekter, definerer det nødvendige udstyr, udvikler planer og metoder, beregner mængder og gennemfører undersøgelser for dumpning af sediment.

Gennem specialiserede undersøgelse bestræber HM sig altid på at holde udgifterne forårsaget af sedimentation så lavt som muligt for sine kunder.

HM udfører undersøgelser der omfatter bl.a. analyse af morfologiske ændringer før, under, og efter oprensning, beregning af mængder, identifikation af sedimentkilder og beregningen af sedimentbalance. Desuden bliver selve operationen og materialet analyseret med henblik på at perfektionere uddybnings – og oprensningsoperationerne.

De stigende miljøkrav afspejles i oprensningstilladelser, som hele tiden bliver vanskeligere at opnå.

For at opnå de nødvendige tilladelser til oprensningsoperationer gennemgås og analyseres alle aspekter af operationen så som behandling og opbevaring af forurenet sediment. HM har gentagne gange spillet en vigtig rolle i at finde den rigtige strategi for bæredygtige og juridisk acceptable løsninger.

HM kan gennemføre tilsyn og inspektion på oprensningsstedet og har et veluddannet team der kan blive om bord under hele operationen og kan også udføre yderligere bathymetriske opmålinger.