MILJØUNDERSØGELSER


Gennem et tværfagligt team er HM i stand til at udføre undersøgelser af miljøpåvirkninger af diverse projekter indenfor kyst- og havne området. Undersøgelserne omfatter:

  • At regulære projektet mht. til love, planer og offentlige programmer, tekniske standarder.
  • Præsentation af projektet, som kontekst, målsætninger, begrundelser, placering, operationelle aspekter og regional integration.
  • Fastlæggelse af de geografiske grænser for hvor miljøpåvirkningen virkningerne af projektet vil være mærkbar.
  • VVM undersøgelser. Udvikling af et detaljeret billede af den miljømæssige kvalitet af dækningsområdet for undersøgelserne. Analyse af særlige kendetegn ved de forskellige faktorer, der indgår i miljøsystemet med henblik på at øge forståelsen af dynamikken og samspillet mellem det fysiske – og biotiske miljø. Undersøgelse af socioøkonomiske faktorer.
  • Identifikation og rapportering af miljøeffekter under hensyntagen til hver af komponenterne i det naturlige miljø og de fysiske faktorer. Integreret analyse af faktorer, synergi og dæmpende forhold.
  • Restriktive- eller udligningsforanstaltninger på grundlag af en vurdering af de potentielle virkninger af projektet på miljøet. De foranstaltninger, der indføres under kontrol og overvågning af programmerne.