KUST- EN WATERBOUWKUNDIGE STUDIES EN PROJECTEN


HM bereidt conceptuele ontwerpen en voert lay-out studies uit voor verschillende soorten structuren, zoals pieren, havens, kaden, en golfbrekers. Het werk wordt uitgevoerd volgens internationale ontwerpcriteria.

De studies en projecten op het gebied van havens hebben als doel constructies te ontwerpen die de nodige luwte scheppen voor manoeuvreren en laden van schepen en tegelijkertijd minimale sedimentatie in havens and vaargeulen veroorzaken.

Op het gebied van kustbescherming worden constructies bestudeerd en ontworpen die ongewenste kusterosie of – accretie kunnen voorkomen of minmimaliseren.