BAGGERWERKZAAMHEDEN


HM ontwikkelt projekten, biedt advies en voert toezicht op baggerwerkzaamheden.

Op het gebied van projekten ontwikkelt HM geometrische projekten , defineert het benodigde materieel, ontwikkelt plannen en methodes, berekent de volumes e voert studies uit voor het dumpen van sediment. HMN HM

Door middel van gespecialiseerde studies streeft HM er altijd naar om de kosten van het baggerwerk zo laag mogelijk te houden voor haar klanten. De studies bevatten analyse van morfologische veranderingen voor-, tijdens- en na het baggeren, berekenen van de volumes, identifikatie van de sedimentbronnen en het berekenen van de sediment balans. Daarnaast wordt de operatie en het materiaal bestudeerd met het oog op het perfektioneren van de baggeroperatie.

De stijgende bezorgdheid over het milieu weerspiegeld zich in de baggervergunningen, die telkens moeilijker verkrijgbaar worden. Voor het verkrijgen van de vergunning worden er aspekten van de baggeroperatie beschouwd zoals het verwerken en opslaan van vervuild sediment. HM heeft verschillende malen een belangrijke rol gespeeld bij het vinden van duurzame- en wettelijk aanvaardbare oplossingen.

Op het gebied van uitvoeren van toezicht en inspectie beschikt HM over een goed getraind team dat tijdens de baggeroperatie continu aan boord blijft en tevens aanvullende bathymetrische metingen kan uitvoeren.