MILIEUSTUDIES


Door middel van een multidisciplinair team kan HM Milieu-impact studies uitvoeren van kust- en waterbouwkundige projekten. De studies omvatten:

  • Regulatie van toepassing op het project, zoals wettelijke bepalingen, plannen en overheidsprogramma’s, technische normen.
  • Presentatie van het project, zoals de context, de doelstellingen, rechtvaardigingen, locatie, operationele, regionale integratie.
  • Definitie van gebieden van invloed, dat wil zeggen, het bepalen van de geografische grenzen tot waar de effecten van het project merkbaar zullen zijn.
  • Milieueffetrapportage. Het ontwikkelen van een gedetailleerd beeld van de milieukwaliteit van het dekkingsgebied van de studies, met vermelding van de kenmerken van de verschillende factoren die deel uitmaken van het milieu-systeem, om het begrip van de dynamiek en interactie tussen de fysieke omgeving, het biotische milieu en de sociaal-economische omgeving mogelijk te maken, omvattende de variabelen die zowel directe als ook indirecte gevolgen van het project.
  • Identificatie en milieueffectrapportage, rekening houdend met elk van de componenten van de natuurlijke omgeving en factoren. In de milieubeoordeling worden de verschillende effecten en hun voorkomen onderzocht in een geïntegreerde analyse van deze factoren, de synergie of demping.
  • Beperkende of compenserende maatregelen, gemaakt op basis van de beoordeling van de mogelijke milieueffecten van het project. De maatregelen moet onder controle en het toezicht op de programma’s worden ingevoerd.